ติดต่อสอบถาม : 02-934-3402 E-Mail: iTopPlus@gmail.com

เสาเข็มเจาะบีบี

แก้ไขข้อมูล

เสาเข็มเจาะ

 • เสาเข็มเจาะ

  บทคัดย่อ :
  การหล่อคอนกรีตเสาเข็มเจาะเปียกเป็นการหล่อคอนกรีตใต้น้ำผ่านท่อเท (Tremie Concreting) ที่ไม่สามารถใช้เครื่องจี้ไล่ฟองอากาศในคอนกรีตออกเพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่นได้ จึงต้องออกแบบและผสมคอนกรีตที่นำมาใช้ในงานเสาเข็มเจาะชนิดนี้ให้มีคุณลักษณะพิเศษ หลากหลายกว่าคอนกรีตที่ใช้หล่อโครงการบนดินทั่วไปมาก เพราะหากนำเอาคอนกรีตที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ไม่เหมาะกับงานก่อสร้าง เสาเข็มเจาะเปียกที่มีธรรมชาติและ สภาวะแวดล้อมในการก่อสร้างที่แตกต่างจากงานหล่อคอนกรีตโครงสร้างประเภทอื่นๆ เป็นอันมากมาใช้แล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ทั้งในขณะที่คอนกรีตยังเหลวอยู่หรือเมื่อแข็งตัวแล้ว จนเป็นผลให้ความสมบูรณ์และความคงทนของเสาเข็มในระยะยาวลดลงได้ ดังนั้นคอนกรีตที่นำมาใช้ในงานเสาเข็มเจาะเปียกจึงต้องมีคุณลักษณะที่สามารถเคลื่อนไหลได้ดี , สามารถอัดตัวแน่นได้ด้วยน้ำหนักตัวเอง , ทนทานต่อการแยกตัวและการเยิ้ม , มีระยะเวลาการเริ่มก่อตัวนานกว่าปกติ , ทนทานต่อสภาวะผิดปกติในชั้นดิน ,ทนทานต่อการน้ำใต้ดินชะล้างและข้อสุดท้ายต้องมีกำลังอัดและความแข็งแรงตามที่ออกแบบไว้

  อ่านเพิ่มเติม
 • ข้อจำกัดและการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง

  ในการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้งนั้น จะมีข้อจำกัด คือไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ และไม่สามารถเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4เมตรได้ หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

  อ่านเพิ่มเติม
 • ความรู้-เสาเข็มเจาะแบบแห้ง

  ความรู้ คือสิ่งที่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีๆ และเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และประเทศชาติต่อไป
  ในการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้งนั้น จะมีข้อจำกัด คือไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ และไม่สามารถเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4เมตรได้ หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัวซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มเจาะสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • เสาเข็มเจาะและงานฐานราก

  เสาเข็มเจาะ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของฐานราก ที่ทำให้บ้านมีความแข็งแรง คงทน

  เสาเข็มเจาะแห้งเป็นเสาเข็มประเภทหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน อาคาร ที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้าง

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง