ติดต่อสอบถาม : 02-934-3402 E-Mail: iTopPlus@gmail.com

เสาเข็มเจาะบีบี

แก้ไขข้อมูล
 • รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 
เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เซ็นติเมตร
เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซ็นติเมตร
เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซ็นติเมตร
เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซ็นติเมตร

เสาเข็มเจาะบีบี รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 
รับงานได้ตลอดเวลา
  รายละเอียดเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เซ็นติเมตร เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซ็นติเมตร เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซ็นติเมตร เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซ็นติเมตร เสาเข็มเจาะบีบี รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รับงานได้ตลอดเวลา

  เสาเข็มเจาะpilediameter

 • รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 35

  • เสาเข็มเจาะขนาด35
   35เสาเข็มเจาะ
   รายละเอียดเสาเข็มเจาะ35
   รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
   รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 35 cm.
   1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6DB 12mm sd40)
   2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
   3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)
 • รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 40

  • รายละเอียดเสริมเหล็กเสาเข็มเจาะ40
   รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
   รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 40 cm.
   1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 8 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (8 DB 12mm sd40)
   2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
   3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)
 • รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 50

  • รายละเอียด เสาเข็มเจาะขนาด 50 เซ็นติเมตร
   รายละเอียดเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 50 cm
   รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
   1. เหล็กข้ออ้อย 16mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6 DB 16mm sd40)
   2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
   3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)
 • รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 60

  • รายละเอียดเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 60 cm
   รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก.
   1. เหล็กข้ออ้อย 16mm. จำนวน 8 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (8 DB 16mm sd40)
   2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
   3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)
 • ตารางแสดงรายการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ
  ตารางแสดงรายการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

Information

ปิดหน้าต่าง