ติดต่อสอบถาม : 02-934-3402 E-Mail: iTopPlus@gmail.com

เสาเข็มเจาะบีบี

แก้ไขข้อมูล
 • ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ

  • ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะแบบแห้ง รับทำเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะราคา
   การลงปอกเหล็กชั่วคราว
   เมื่อตั้งเสาสามขา (Tripod) ในตำแหน่งที่กำหนด ใช้ลูกตุ้มเหล็กน้ำหนัก 900 กิโลกรัม ตอกปลอกเหล็กชั่วคราวซึ่งมีความยาว 1.20-1.50 เมตร ลงดิน โดยแต่ละท่อน จะยึดติดด้วยเกลียว โดยจะตอกลงไปจนถึงชั้นดิน ที่มีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงมาในหลุมที่ขุดเจาะ
  • ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ การทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง
   การขุดเจาะด้วยกระเช้าเก็บดิน
   ใช้กระเช้าเก็บดิน (Bucket) ขุดเจาะเอาดินในปอกหล็กชั่วคราวจนถึงระดับความลึกที่ต้องการ ทำการตรวจวัดระดับความลึกก้นหลุมด้วยเทปวัด ก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป
  • ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ การทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง รับทำเสาเข็มเจาะ
   การใส่เหล็กเสริม
   นำเหล็กเสริมที่มีความยาว 10+5+5 เมตร และระยะการต่อทาบของเหล็กในแต่ละวงเป็น 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กตามมาตรฐาน วสท.และมีระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกไม่เกิน 0.20 เมตร ใส่ในท่อเหล็กที่เจาะ โดยยกก้นปลายเหล็กพ้นจากก้นหลุมประมาณ 0.50 เมตร เพือประครองโครงเหล็กให้อยู่ตรงกลางหลุมเจาะจะต้องใส่ลูกปูน (Mortar) กันไว้เป็นระยะห่าง (Covering) ไม่น้อยกว่า 7.5 เซ็นติเมตรโดยรอบ
  • การทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ
   การเทคอนกรีดและถอนปอกเหล็ก
   การเทคอนกรีตนั้น ต้องเทผ่านรางเทคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตหล่นกลางหลุม โดยปะทะกับผนังรูเจาะน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการยกตัวของคอนกรีต และจะช่วยให้เกิด Self compaction จึงมีการควบคุมค่า Slump Test ให้อยู่ระหว่าง 10-12.5 ซ.ม. โดยการเทนั้นต้องเทให้เต็มหรือเกือบเต็มหลุมก่อนจะทำให้การถอนปลอกเหล็ก เพื่อให้เห็นต่อเนื่องและมองเห็นการยุบตัวของคอนกรีตได้ชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบในระดับหนึ่งว่าเสาเข็มมีความสมบูรณ์ตลอดความยาว

Information

ปิดหน้าต่าง